Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
216 /KH-LĐLĐ 17/02/2017 Kế hoạch

Triển khai, thực hiện Năm an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trong cán bộ công chức, viên chức, lao động

86/TB-LĐLĐ 17/02/2017 Công văn

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2017

1476/LĐLĐ 17/02/2017 Công văn

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

246 /TM-LĐLĐ 15/02/2017 Thư mời

Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn

1468 /LĐLĐ 14/02/2017 Công văn

V/v tuyên truyền kỷ niệm 28 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2017)

159 KH/ĐĐLĐLĐ 06/02/2017 Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

58 /HD – LĐLĐ 06/02/2017 Hướng dẫn

Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017

213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023

1439/LĐLĐ 03/01/2017 Công văn

V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

57 /HD – LĐLĐ 28/12/2016 Hướng dẫn

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017”