Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo báo cáo tháng 11/2017 09/11/2017 Dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự hội nghị giao ban ngày 13/11/2017 download file Dự thảo báo cáo tháng 11/2017 để nghiên cứu, đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy tại cuộc họp.

1827/LĐLĐ 31/10/2017 Công văn

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1805/LĐLĐ 26/10/2017 Công văn

Về việc chấm điểm thi đua năm 2017

06/UBKT 19/10/2017 Công văn

V/v  chuẩn bị báo cáo  hoạt động UBKT năm 2017

76 /HD – LĐLĐ 02/10/2017 Hướng dẫn

Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP

254 /KH – LĐLĐ 11/10/2017 Kế hoạch

Thực hiện công trình “Xây tặng 50 căn nhà Mái ấm Công đoàn” chào mừng Đại hội Công đoàn Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018 – 2023) tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018 – 2023)

1773 /LĐLĐ 03/10/2017 Công văn

V/v báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả  thực hiện hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên”

1770/LĐLĐ 29/09/2017 Công văn

V/v sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 44/HD-LĐLĐ ngày 23/11/2015

1761/LĐLĐ 22/09/2017 Công văn

V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

1760/LĐLĐ 22/09/2017 Công văn

V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước