Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
83 /HD – LĐLĐ 19/04/2018 Hướng dẫn

Khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2017

2040/LĐLĐ 17/04/2018 Công văn

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai

công tác bình đẳng giới năm 2018

2041/LĐLĐ 17/04/2018 Công văn

V/v trưng bày sản phẩm tại Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 11/04/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

308/TM-LĐLĐ 11/04/2018 Thư Mời

Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 9

và Tháng hành động vế An toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.

273 /KH-LĐLĐ 19/03/2018 Kế hoạch

Tổ chức tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

274 /KH-LĐLĐ 26/03/2018 Kế hoạch

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 9, năm 2018

270 /KH – LĐLĐ 15/03/2018 Kế Hoạch

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động chào mừng Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh tiến tới Đại hội XII

Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Dự thảo báo cáo quý 1/2018 09/03/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo quý I/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

114/TB-LĐLĐ 05/03/2015 Thông báo

V/v xét tặng Kỷ niệm ch­ương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2018