Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
BC-LĐLĐ 12/04/2019 Dự Thảo

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4/2019

310 / LĐLĐ 08/04/2019 Công văn

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

308/LĐLĐ 05/04/2019 Công văn

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BCA quy định về mẫu con dấu

305/LĐLĐ 03/04/2019 Công văn

V/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019.

299/LĐLĐ 01/04/2019 Công văn

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

300/LĐLĐ 01/04/2019 Công văn

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW,ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

49/KH-LĐLĐ 29/03/2019 Kế hoạch

Tổ chức Hội nghị biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018

09 /HD-UBKT 01/04/2019 Hướng dẫn

Về phân loại Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

50 /KH-LĐLĐ 01/04/2019 Kế hoạch

Tổ chức Hội thi “Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh năm 2019”

47/KH-LĐLĐ 27/03/2019 Kế hoạch

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2019