Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhận dân theo Nghị định số159/2016/NĐCP 07/08/2017 Hướng dẫn
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVCLĐ và LLVT
Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ 19/06/2013 Nghị định

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn 21/11/2013 Nghị định
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Bộ Luật Lao động năm 2012

Xem toàn bộ Nội dung Bộ luật Lao động năm 2012