Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo báo cáo quý I/2019 20190312 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Quý I/2019, download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp tại Hội nghị giao ban sáng ngày 14/3/2019.

Dự thảo báo cáo tháng 02/2019 20190214 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự giao ban download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị giao ban lúc 8 giờ ngày 15/02/2019.

Dự thảo báo cáo tháng 11/2018 09/11/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giáo ban tháng 11 download file Dự thảo báo cáo tháng 11 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị sáng thứ 2 (12/11/2018).

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 10/2018 10/10/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban tháng 10/2018 download file dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị sáng ngày 12/10/2018. Văn phòng không phát hành văn bản giấy.

Dự thảo Báo cáo Tháng 8/2018 09/08/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự họp giao ban tháng 8/2018 ngày 13/8/2018 download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 7/2018 10/07/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát hành tài liệu giấy.

Dự thảo các báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng 11/06/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị download (3 files) Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị sáng 12/6/2018

Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam Dự Thảo

Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Dự thảo báo cáo tháng 5/2018 09/05/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban ngày 10/5/2018 download File dự thảo báo cáo tháng 5 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy tại cuộc họp.

Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 11/04/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.