Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

 LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH 
Nguyễn Xuân Hồng Chủ tịch
Phan Ánh Tuyết Phó Chủ tịch
Phan Thị Hồng Đào Phó Chủ tịch
 VĂN PHÒNG – 066.3822232, 066.3821764 
Phan Văn Bua Chánh Văn phòng
Trần Đắc Nghiêm Phó Văn phòng
Kiêm Ngọc Tuyết Phó Văn phòng
Lê Văn Tâm Chuyên viên Tổng hợp
Lê Thị Xuân Thu Chuyên viên Quản trị
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nhân viên Văn thư
Huỳnh Hải Nhân viên CNTT
 BAN TÀI CHÍNH – 066.3625020 
Dương Đại Lộc Trưởng ban
Võ Thị Thanh Nguyên Phó ban
Đặng Minh Nhựt Chuyên viên
Trần Thị Ngọc Yến Chuyên viên
Lê Thị Huyền Trang Chuyên viên
 BAN TỔ CHỨC – 066.3621673 
Đinh Thị Dương Thúy Trưởng ban
Trần Thanh Tuyền Chuyên viên
Phạm Quốc Phong Chuyên viên
 BAN TUYÊN GIÁO – 066.3625018 
Đỗ Minh Triệu Phó ban
Nguyễn Trường Duy Phó ban
Trần Quốc Tiến Chuyên viên
Nguyễn Thị Tuyết Chuyên viên
BAN NỮ CÔNG – 066.3621671
Bùi Thị Mỹ Hạnh Trưởng ban
Đoàn Thị Thu Hiền Chuyên viên
 BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT – 066.3828927

VĂN PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT – 066.3625019 

Lê Hùng Trưởng ban
Nguyễn Hữu Khuê Phó ban
Nguyễn Văn Nho Phó ban, Chủ nhiệm VPTVPL
Đoàn Thị Thu Chuyên viên
Trà Thanh Thuận Chuyên viên
ỦY BAN KIỂM TRA – 066.3625019 
Võ Minh Hưng Chủ nhiệm
Vũ Thị Thùy Dương Chuyên viên