Công đoàn ngành

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
Đường 30/4, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3621672

Phạm Đắc An – Chủ tịch
Võ Văn Tân – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Khu Công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3896967; Fax: 066.3898953

Nguyễn Văn Ân – Chủ tịch
Nguyễn Hữu Thoại – Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
22 Đường Lê Lợi, phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3824362

Huỳnh Công Tâm – Chủ tịch
Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3848014

Bùi Ngọc Ẩn – Chủ tịch
Nguyễn Hồng Trầm – Phó Chủ tịch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PTNT
96 Đường Phạm Tung, Phường III, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3828702

Lữ Trung Lành – Chủ tịch