Thông tin liên hệ: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: 624 Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822232, Fax: 0276.3822232
Địa chỉ mail:ldldtayninh@gmail.com

Nội dung liên hệ: