Châu Thành công bố quyết định thành lập CĐCS cơ quan đảng, đoàn thể và CĐCS cơ quan chính quyền

Nhằm sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức Công đoàn cho phù hợp với mô hình Đảng bộ cơ quan chính quyền, cơ quan Đảng, đoàn thể theo Công văn số 1152/LĐLĐ ngày 21/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, chiều ngày 08/7/2016, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức công bố quyết định thành lập CĐCS cơ quan Đảng, đoàn thể và CĐCS cơ quan chính quyền. Đến dự có đồng chí Vương Văn Lai – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Trao QĐ thành lập CĐCS cơ quan đảng, đoàn thể

Trao QĐ thành lập CĐCS cơ quan đảng, đoàn thể

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã trao quyết định thành lập CĐCS cơ quan đảng, đoàn thể và CĐCS cơ quan chính quyền và công bố giải thể 21 CĐCS. Theo đó, CĐCS cơ quan đảng, đoàn thể gồm 87 đoàn viên do đồng chí Nguyễn Thị Thì làm Chủ tịch và CĐCS cơ quan chính quyền gồm 107 đoàn viên do đồng chí Võ Văn Vu làm Chủ tịch.

Trao QĐ thành lập CĐCS cơ quan chính quyền

                                             Trao QĐ thành lập CĐCS cơ quan chính quyền

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh, do mới được thành lập, 2 CĐCS có nhiều khó khăn trong công tác tổ chức và điều hành, nhưng với truyền thống và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam, các tổ công đoàn và toàn thể đoàn viên ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng người cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ gương mẫu, tận tụy với công việc, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, cơ quan đơn vị văn hóa tiêu biểu, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hiệp Đồng