Tuyên truyền phát triển đoàn viên Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc

Thực hiện năm phát triển đoàn viên 2016, sáng ngày 29/7/2016 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc (ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành).

Chủ tịch LĐLĐ huyện phổ biến các quy định của pháp luật về lao động cho CNLĐ

Chủ tịch LĐLĐ huyện phổ biến các quy định của pháp luật về lao động cho CNLĐ

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện phổ biến một số nội dung về quyền và nghĩa vụ của công nhân lao động khi tham gia tổ chức công đoàn, nội dung cơ bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho 15/15 công nhân lao động của công ty.

Kết thúc buổi tuyên truyền có 03 công nhân lao động tự nguyện tham gia Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở. Dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc vào đầu tháng 8 năm 2016

Cũng trong ngày 29/7/2016, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã có buổi làm việc với Giám đốc Công ty là ông Võ Tấn Dũng, trao đổi một số nội dung về tài chính Công đoàn, một số quy định của pháp luật về  lao động, thành lập công đoàn. Giám đốc công ty cam kết thực hiện đúng những quy định của pháp luật, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tham gia và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã đóng kinh phí công đoàn 5 tháng đầu năm 2016 với tổng số tiền là 5.060.000 đồng.

Hùng Mạnh