Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng

Ngày 2/8/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc (62 điểm cầu của các tỉnh, thành phố) tập huấn công tác chính sách kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng năm 2016. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn chủ trì điểm cầu Hà Nội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Hồng chủ trì điểm cầu Tây Ninh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Hồng chủ trì điểm cầu Tây Ninh

Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì cùng trưởng, phó ban, cán bộ ban chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Trong thời gian 1 ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai các chuyên đề như: Nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng; Công đoàn chủ động tham gia tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; Một số nội dung mới trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và trả lời các câu hỏi của 62 điểm cầu còn lại về một số nội dung chưa rõ trong quá trình tập huấn.

Qua đợt tập huấn này, các công đoàn cấp trên cơ sở sẽ tiến hành triển khai tập huấn cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động về chính sách pháp luật tại cơ sở, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong thời gian tới.

Lê Tâm