Các hoạt động chào mừng 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (1836 – 2016), LĐLĐ thành phố Tây Ninh phát động các CĐCS trực thuộc trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại cơ quan, đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần cuối tháng.

S4250101

LĐLĐ thành phố chọn một số công đoàn cơ sở khối hành chính, khối phường, xã và khối doanh nghiệp làm điểm để phát động phong trào trong tháng 8/2016. Theo đó, chiều thứ sáu ngày 27/8, các CĐCS được chọn làm điểm gồm CĐCS Phòng y tế, Phòng tài chính và kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, CĐCS phường 2, phường IV, CĐCS Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tây Ninh đã tổ chức phát động phong trào đến tất cả các đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, viên chức người lao động tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ sinh xung quanh nơi làm việc, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tăng cường mảng xanh trong các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo môi trường nơi làm việc sạch, đẹp, thông thoáng, góp phần xây dựng đô thị Thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường.

Nhật Quang