21 cán bộ, giáo viên huyện Tân Biên đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2015-2016

Sáng ngày 6/9/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong năm học qua, Công đoàn giáo dục huyện Tân Biên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cán bộ, giáo viên được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đến nay hầu hết đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; có hơn 32 giáo viên đạt hội giảng vòng tỉnh, 21 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 116 chiến sĩ thi đua cơ sở và 856 lao động tiên tiến. Trên 80% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công đoàn giáo dục huyện thường xuyên chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối vối đoàn viên công đoàn và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội hóa giáo dục như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà công vụ … với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng

Hội nghị đã trao tặng giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 10 tập thể, 14 cá nhân và giấy khen của Công đoàn giáo dục huyện cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015-2016

 

                                                                                         Đức Thịnh