LĐLĐ huyện Tân Biên tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2016

Hội nghị tập huấn nghiệp dành cho các chủ tịch, phó chủ tịch và kếtoán các CĐCS trên địa bàn huyện ngày 21/9/2016.

IMG_2541

Tại hội nghị, cán bộ CĐCS được triển khai, phổ biến các văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ “quy định chi tiết về tài chính Công đoàn”; Hướng dẫn số 258 ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn về đóng kinh phí công đoàn …; hướng dẫn về các nguồn thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; chi, quản lý và công khai tài chính công đoàn, cách lập dự toán, quyết toán, lập sổ sách thu, chi tài chính công đoàn và thực hành trên phần mềm máy tính.

Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

                                                              Đức Thịnh