Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị đột xuất năm 2016

Căn cứ văn bản số 1373/TLĐ ngày 14/9/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị đột xuất chiều ngày 29/9/2016.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao QĐ nghỉ hưu cho đ/c Vương Văn Lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao QĐ nghỉ hưu cho đ/c  Lai

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban đảng tỉnh và 31/37 uỷ viên Ban Chấp hành, 5/7 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì hội nghị. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành đối với đồng chí Đặng Thị Hồng Sa – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh, đồng chí Hồ Ngọc Minh Trí – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Thành, đồng chí Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh; bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ với đồng chí Đinh Thị Dương Thúy – Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh và đồng chí Đặng Thị Hồng Sa – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Hồng trao băng khen và quà cho đ/c Lai

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Hồng trao Bằng khen và quà cho đ/c Lai

Cũng trong dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Vương Văn Lai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2016.

VP LĐLĐ tỉnh