LĐLĐ huyện Tân Biên tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2016.

Ngày 30/9/2016, LĐLĐ huyện Tân Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và công tác kiểm tra công đoàn năm 2016 cho cán bộ các công đoàn cơ sở trực thuộc huyện.

IMG_2615

Tại hội nghị tập huấn, LĐLĐ huyện đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công năm 2016, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Nghị quyết số 6b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 147/KL-TLĐ và kế hoạch 12/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vận động nữ CNVCLĐ và Bình đẳng giới; những quy định mới có liên quan đến lao động nữ; các vấn đề về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong hoạt động công đoàn và một số nghiệp vụ về công tác nữ công.

Các học viên cũng được cung cấp các nội dung về tổ chức và nhiệm vụ của UBKT công đoàn; các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra công đoàn”.

Qua 2 nội dung tập huấn trên giúp cho cán công đoàn cơ sở nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận, các quy định, cũng như các nội dung, kỹ năng hoạt động của công tác nữ công, công tác kiểm công đoàn để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                Đức Thịnh