Thành phố hội nghị công nhận Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước

 

Chiều ngày 28/9/2016, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị công nhận Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc World Vina (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh).

Đến dự có bà Trần Thu Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đại diện Ban Giám đốc Công ty và các công nhân đang làm việc tại Công ty.

Bà Trần Thu Vân -  Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố (bìa trái) trao QĐ cho BCH  CĐCS công ty

Bà Trần Thu Vân –  PCT LĐLĐ Thành phố (bìa trái) trao QĐ cho BCH  CĐCS công ty

Bà Trần Thu Vân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc World Vina,  Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, quyết định công nhận đoàn viên cho 26 công nhân, nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp. Ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm 3 ủy viên và bà Nguyễn Tuyết Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Bà Trần Thu Vân cũng mong rằng Ban chấp hành công đoàn cơ sở công vận động người lao động thi đua, nỗ lực trong lao động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Tính đến nay, có 62 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước được thành lập trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh.

Kiên Vũ