Công ty CP Cao su Tân Biên khen thưởng 23 triệu đồng thi đua nước rút tháng 10/2016

Nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu theo phát động thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng 3 tháng cuối năm 2016 của Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam, ngày 03/11/2016 đồng chí Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đến trao thưởng 5.000.000 đồng cho Đội 1 Nông trường Cao su Suối Ngô – đơn vị xuất sắc đầu tiên của công ty vượt kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su trong tháng 10/2016.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Đỗ Thành Nghiệp trao thưởng cho các đội sản xuất 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Đỗ Thành Nghiệp trao thưởng cho các đội sản xuất

Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn công ty cũng trao thưởng cho 5/17 tập thể Đội sản xuất của các nông trường. Tổng số tiền khen thưởng đợt này là 23.000.000 đồng. Trong đó, Công đoàn Công ty khen thưởng 9.000.000 đồng, Công ty khen thưởng: 14.000.000 đồng.

Hoàng Phụng