Đoàn đại biểu CNVCLĐ tỉnh đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 15/11/2016 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp các văn kiện Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ XII và văn kiện Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ trì hội nghị và 17 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

image1

Các đại biểu có một số ý kiến đóng góp như sau: Tại mục 3. “Nội dung, phương pháp hoạt động Hội không ngừng đổi mới; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển” phần II của dự thảo báo cáo chính trị đã nhận định: “Thực hiện chủ trương thí điểm thành lập tổ chức Hội trong cơ quan chuyên trách Hội, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…” Ý kiến đóng góp: Từ thực tiễn chỉ đạo công tác nữ công và từ kết quả phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Hội Phụ nữ các cấp, các ý kiến cho rằng khi doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở rồi thì không nên thành lập chi hội phụ nữ. Vì Công đoàn đã có Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung năm 2012, có kinh phí, có bề dày 87 năm xây dựng và trưởng thành. Hoạt động công tác nữ công: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân lao động theo quy định của pháp luật đã có Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp không nên thành lập thêm chi hội Phụ nữ gây chồng chéo. Phần đánh giá nguyên nhân những tồn tại, hạn chế hoạt động công tác Hội cần cụ thể, rõ ràng hơn; trong đó có bổ sung nguyên nhân dẫn tới hạn chế, một phần do kinh phí hoạt động các cấp hội phụ nữ còn eo hẹp, nhất là tổ chức cơ sở Hội. Một số chỉ tiêu: trung bình một năm, mỗi xã giúp được bao nhiêu phụ nữ thoát nghèo (ít nhất 01 phụ nữ thoát nghèo); mỗi cơ sở hội giúp 1-2 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không  3 sạch là còn thấp. Chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi tỉnh thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 5 hợp tác xã là quá cao (vì hợp tác xã phải đúng luật hợp tác xã năm 2012).

Về phần dự thảo Điều lệ hội các đại biểu thống nhất phương án 2 dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, phải có quy định về điều kiện trở thành Hội viên Hội Phụ nữ. Quy định quyền, nhiệm vụ của Hội viên; về hình thức bầu cử cũng như mô hình tổ chức bộ máy Hội cấp cơ sở. Các đại biểu cũng thống nhất dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và đề xuất Hội cần tập trung giải pháp nâng cao vai trò bảo vệ, chăm lo quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm và giúp phụ nữ khởi nghiệp./.

 

                                                                     BAN NỮ CÔNG