Xã Suối Đá tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016

Thực hiện Công văn số 725/UBND, ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, sáng ngày 21/12/2016, UBND xã Suối Đá tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017.

Tham dự có đại diện LĐLĐ huyện Dương Minh Châu; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng 60/65 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp.

Đại diện ký kết thi đua năm 2017

Đại diện ký kết thi đua năm 2017

Đoàn Chủ tịch hội nghị đã trình bày Báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của cơ quan năm 2016; kế hoạch công tác năm 2017. Báo cáo đánh giá việc thưc hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2016; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016; quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thi đua khen thưởng năm 2016.

UBND xã đã triển khai thực hiện đạt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hội nghị cùng thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể: công tác thu Ngân sách, vận động BHYT toàn dân…; đóng góp các định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng…, có 5 lượt ý kiến phát biểu với 11 nội dung để cùng làm rõ hơn chỉ tiêu trong năm 2017, cùng những nội dung liên quan đến chế độ, kinh phí của cán bộ, công chức, của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trần Mỹ Trang – Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận sự chuẩn bị các nội dung trình hội nghị, có sự tập trung, cơ bản phản ánh được kết quả hoạt động năm 2016 của cơ quan. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị chính quyền và công đoàn xã cần tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức phát động các phong trào thi đua phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tăng cường giám sát kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan nhất là giờ giấc làm việc. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng, quý đầu năm 2017.

Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy. Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2017, các ngành, đoàn thể, các ấp tiến hành ký kết thi đua danh hiệu tập thể, cá nhân năm 2017. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Nguyễn Kim Loan (CĐCS xã Suối Đá)