CĐCS Công ty TNHH Sopura Đông Nam Á đại hội lần thứ I

Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức sáng ngày 22/12/2016. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thoại –  Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế và 15/15 đại biểu được triệu tập.

BCH CĐCS công ty nhiệm kỳ 2018-2021 ra mắt đại hội

BAn Chấp hành CĐCS công ty nhiệm kỳ 2018-2021 ra mắt đại hội

Sau 1 năm hoạt động, Ban Chấp hành CĐCS Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động; tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của công ty; tham gia tốt vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt phong trào thể dục thể thao.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thoại đã đánh giá cao những đóng góp của Ban Chấp hành công đoàn vào sự phát triển của công ty trong thời gian qua và mong muốn trong nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo để làm phong phú các hoạt động của công đoàn; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và đã bầu ra Ban Chấp Công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 ủy viên. Anh  Lê Văn Hồng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch.

Trọng Danh