LĐLĐ huyện Tân Châu tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016

        Chiều ngày 09/02/2017 tại Hội trường Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Văn Tiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Trao tặng giấy khen cho các cánhân có thành tích xuất sắc

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

           Trong năm 2016, các cấp công đoàn đã tham mưu kịp thời với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo thời gian, nội dung. Riêng Hội nghị người lao động đã có 16/18 doanh nghiệp tổ chức và có 13/18 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ. Các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí 287 triệu đồng; quỹ “Mái ấm Công đoàn” được 275.739.000đ và tổ chức xây tặng 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 114 triệu đồng (trong đó có 1 căn từ nguồn kinh phí vận động doanh nghiệp). Thực hiện “năm phát triển đoàn viên”, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với thực tế tình hình, tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ công đoàn và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời đến công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kết quả đã thành lập mới 2 công đoàn cơ sở, phát triển mới 414 đoàn viên công đoàn. Hiện nay tổng số đoàn viên toàn huyện có 3.734 người, đang sinh hoạt tại 129 công đoàn cơ sở, trong đó có 26 công đoàn cơ sở các doanh nghiệp. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được 100% công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng đăng ký ngay từ đầu năm, đến cuối năm được tổ chức kiểm tra, đánh giá khách quan, trung thực và đúng thực chất với kết quả công đoàn cơ sở đạt vững mạnh 110/123, tỉ lệ 89,43%, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu.

             Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Đào đã có ý kiến đồng tình với báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã trình bày trong hội nghị. Đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện và các cấp công đoàn trong năm 2017 cần quan tâm phát động phong trào thi đua, tổ chức sơ tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong đó chú ý việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở theo đúng tiến độ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề “năm vì lợi ích đoàn viên”. Trong Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý của tổ chức công đoàn là tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI; nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước và giáo dục người lao động chấp hành tốt quy định của pháp luật. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 03 tập thể, 8 cá nhân và giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 13 tập thể, 21 cá nhân.

                                                                                                          Nguyễn Hùng