Dương Minh Châu tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016

Sáng ngày 23/2/2017 tại hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Sử – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Kim Duyên – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

image2

Năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “năm phát triển đoàn viên” với nhiều giải pháp thiết thực, kết quả đã phát triển mới trên 1.400 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn là 11.060 người và sinh hoạt tại 99 công đoàn cơ sở.

Thực hiện dân chủ cơ sở được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết nhất trí. Từ đó công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động đảm bảo nội dung, quy trình, thời gian. Trong đó thực hiện thương lượng để giao kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp với nhiều nội dung có lợi hơn theo quy định của pháp luật. Kết quả 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, có 16/16, tỉ lệ 100% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong huyện, từ đó cán bộ công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước…đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…Với kết quả đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ cho công nhân, viên chức, lao động, tổ chức thường xuyên các phong trào văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thực hiện tốt trong năm 2016. Đề nghị các cấp công đoàn có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2017 đã được triển khai trong hội nghị.

Nhân dịp này, Liên đoàn lao động huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với nhiều chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổ chức đăng ký tại hội nghị và đã tổ chức trao tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 02 tập thể, 26 cá nhân; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 9 tập thể, 9 cá nhân và giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện cho 31 tập thể và 37 cá nhân.

                                                                                        Thanh Hùng – Mỹ Hạnh