LĐLĐ huyện Bến Cầu phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4

 Sáng ngày 02/3/2017, tại Hội trường công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, LĐLĐ huyện; Ban Chấp hành CĐCS và 100 đại biểu là tổ trưởng tổ công đoàn ở các xưởng.

DSC_0449

Tại hội nghị, các báo cáo viên tuyên truyền về Nghị quyết số 04, 05, 06, 07 và kết luận số 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Trong đó nhấn mạnh đến 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết, đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Lâm Cường