Tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành Y tế năm 2017

Trong 2 ngày 22- 23/3/2017 Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn năm 2017.

Ông  Nguyễn Văn Nho – Phó Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh đang báo cáo

Ông  Nguyễn Văn Nho – Phó Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh báo cáo tại hội nghị

Tham gia lớp tập huấn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách kế toán công đoàn và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của 29 CĐCS trực thuộc. Các học viên đã nghiên cứu các chuyên đề như: công tác nữ công và một số chế độ chính sách dành riêng cho lao động nữ; công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 5/3/2014);  công tác tài chính của công đoàn cơ sở; công tác tổ chức công đoàn cơ sở; công tác thanh tra nhân dân và hoạt động của ủy ban kiểm tra.

Thông qua, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày một phát triển, vũng mạnh./.

                                                                             Đình Tiến