Công đoàn Viên chức tỉnh giao ban quý I năm 2017

Chiều ngày 31/3/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2017. Đồng chí Võ Văn Tân – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị cùng 68 cán bộ CĐCS trực thuộc.

Đồng chí Võ Văn Tân – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức chủ trì hội nghị

Đồng chí Võ Văn Tân – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức chủ trì hội nghị

Trong quý I năm 2017, các CĐCS tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tham gia như tuyên truyền các ngày lễ lớn được 447 cuộc với 21.712 lượt người dự. Tập trung đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, qua tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016, Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 43 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của CBCCVCLĐ được các CĐCS quan tâm như thăm hỏi đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà trong dịp lễ, tết với 1.810 lượt, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng, duy trì tổ góp vốn không lấy lãi với số tiền 350 triệu đồng. 100% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đúng thời gian qui định…

Phương hướng hoạt động quý II, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, hưởng ứng tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2017, tổ chức Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2017, vận động CBCCVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo, vận động đóng góp Quỹ nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, hướng dẫn CĐCS xây dựng nội dung văn kiện Đại hội, công tác nhân sự Ban Chấp hành CĐCS và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017.

 Quốc Tiến