CĐVC Tây Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017

Trong 02 ngày 20 – 21/4/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 cho các cán bộ CĐCS trực thuộc.

17042

Đối tượng tham dự đợt tập huấn là Chủ tịch CĐCS, Ủy viên Ban chấp hành CĐCS phụ trách các chuyên đề. Nội dung tập huấn gồm có: công tác tổ chức đại hội CĐCS, công tác tuyên truyền giáo dục, hoạt động của UBKT, công tác nữ công, công tác chính sách pháp luật, hướng dẫn hoạt động Ban thanh tra nhân dân, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán…

Thông qua tập huấn giúp cho cán bộ CĐCS trao đổi những kinh nghiệm hoạt động trong thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Quốc Tiến