Thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Bao Bì Nhựa Liên Hoa

           Ngày 26/5/2017, Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV Bao Bì Nhựa Liên Hoa tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

          Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Ân – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, đại biện Ban Giám đốc và 48 công nhân lao động của công ty.

          Công ty TNHH MTV Bao Bì Nhựa Liên Hoa là doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước tại Khu Chế Xuất và Công nghiệp Linh Trung III, chuyên sản xuất bao bì nhựa PP. Sau thời gian được Công đoàn Khu kinh tế tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động, luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, ban vận động thành lập công đoàn cơ sở công ty đã nhận được đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn của người lao động tại doanh nghiệp.

IMG20170526095402

          Đồng chí Nguyễn Văn Ân thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trao quyết định công nhận công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn cho 48 đoàn viên. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gồm 3 ủy viên, ông Nguyễn Hải Đăng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Ân đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát vào chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, ổn định việc làm; làm tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định để cùng doanh nghiệp phát triển ổn định.

                                                                                                                      Trọng Danh