Bến Cầu: Thành lập CĐCS Công ty TNHH Tân Cảng Tây Ninh

           Nằm trong kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS năm 2017, sáng ngày 03/6/2017, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS Công ty TNHH Tân Cảng Tây Ninh. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Mượng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đại diện Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty.TLCD Tan Cang TN

         Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Mượng đã trao quyết định kết nạp 17 đoàn viên, công nhận CĐCS và công nhận Ban Chấp hành lâm thời có 03 đồng chí, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Công đoàn, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến người lao động.

        Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và lãnh đạo Công ty đã biểu dương những thành tích và những cố gắng bước đầu của người lao động trong công ty, đồng thời cũng mong tập thể người lao động trong doanh nghiệp đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, tích cực nghiên cứu cải tiến, hợp lý hóa trong lao động sản xuất, để cùng nhau xây dựng công ty phát triển bền vững./.

Lâm Cường