Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện trình Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023

Buổi hội thảo được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức chiều này 15/6/2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 10 đại biểu nguyên là lãnh đạo và ủy viên thường vụ LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ, Ban Thường vụ và Tiểu ban nội dung Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh.

IMG_1135

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo khái quát tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn những năm qua; những khó khăn, thách thức mà tổ chức công đoàn phải đối mặt trong thời gian tới và một số gợi ý đóng góp cho dự thảo báo cáo lần 3 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VIII trình Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh. Các đóng góp tập trung vào việc đánh giá các kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ, những tồn tại hạn chế cơ bản; kết quả thực hiện 4 chương trình theo Nghị quyết; dự báo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới; những khó khăn, thuận lợi tác động đến giai cấp công nhân; các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII nhiệm kỳ 2013-2018.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu tất cả các đóng góp để hoàn thiện Dự thảo lần thứ 4. Được biết, dự thảo báo cáo lần thứ 3 này đã được thông qua Tiểu ban nội dung, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự kiến trong thời gian tới sẽ còn xin ý kiến đóng góp, bổ sung thêm nhiều lần nữa để hoàn thiện trước khi trình Đại hội IX trong quý II/ 2018.

Lê Tâm