Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2017

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị tỉnh, từ ngày 12 – 16/6/2017,  Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận khóa I năm 2017.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 43 học viên là cán bộ, công chức thuộc các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, khối Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh. Trong thời gian 5 ngày các học viên được giảng viên triển khai tập huấn các chuyên đề công tác dân vận như: tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận; công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác dân vận với đồng bào tín đồ tôn giáo; dân tộc và công tác vận động dân tộc hiện nay; công tác tư tưởng ở cơ sở; xử lý tình huống trong công tác dân vận ở cơ sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục trong công tác dân vận; cải cách thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử của công chức trong giao tiếp; thông tin các hoạt động y tế năm 2016 và định hướng công tác y tế trong tỉnh năm 2017.

Cuối khóa tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch và được Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn công tác dân vận khóa I năm 2017.

Quốc Tiến