Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2013-2018, sáng ngày 23/6/2017, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tiến hành họp định kỳ lần thứ 10. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 32/36 ủy viên Ban Chấp hành, 5/7 ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

IMG_1148

Hội nghị đã thảo luận đóng góp, cho ý kiến và thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2- Báo cáo sơ kết hoạt động kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

3- Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

4- Báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2016, dự toán năm 2017.

5- Lấy phiếu giới thiệu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa VIII).

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cũng thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 với tỷ lệ 100%.

VP LĐLĐ tỉnh