Tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Highvina Apparel

Chiều ngày 24/6/2017 tại hội trường Công ty TNHH Highvina Apparel, LĐLĐ huyện  Hòa Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người lao động. Tham gia hội nghị có đại diện Ban giám đốc công ty và hơn 100 công nhân lao động.

hinh gui tin

Tại hội nghị, người lao động đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Ban Chính sách – Pháp Luật Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật nhằm trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

                                                                                               Hồng Điệp