Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Global Hantex

Chiều ngày 01/7/2017, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Global Hantex tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo quy định tại Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thoại – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Ban Giám đốc Công ty và 50 công nhân lao động của Công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.KKT TL Hantex 1

          Công ty TNHH Global Hantex là doanh nghiệp vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Khu Công nghiệp Phước Đông, được thành lập ngày 09/11/2016, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim và vải đan móc.

          Tại Hội nghị thành lập, Ban vận động đã báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Global Hantex.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Thoại mong muốn Công đoàn cơ sở trong thời gian tới phối hợp tốt với Ban Giám đốc Công ty, xây dựng các quy chế hoạt động; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong Công ty để người lao động luôn tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

          Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở lâm thời, ông Nguyễn Quốc Hào được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

          Trọng Danh