Đại hội điểm CĐCS doanh nghiệp huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2017-2022

CĐCS Quỹ tín dụng nhân dân huyện Tân Biên được chọn làm điểm tổ chức đại hội khối CĐCS các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là đại hội bầu trực tiếp chức danh chủ tịch công đoàn.

Trong nhiệm qua, CĐCS Quỹ tín dụng nhân dân huyện Tân Biên thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua và có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh. Công tác huy động vốn và tiếp thị được nâng cao. Năm 2016, Quỹ tín dụng nhân dân huyện Tân Biên đã huy động được tổng nguồn vốn hơn 168 tỷ đồng, giải ngân cho gần 2.000 lượt thành viên vay với số tiền hơn 230 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế ở địa phương ngày càng phát triển.

Ban chấp hành ra mắt đại hội

Ban chấp hành ra mắt đại hội

Công đoàn đã vận động đoàn viên đóng góp xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các thành viên của quỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 20 triệu đồng, quỹ “Mái ấm Công đoàn” 7.900.000 đồng, quỹ “Tấm lòng vàng” 4.500.000 đồng và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 6.500.000 đồng. Công đoàn cũng đã cùng với đơn vị chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 130 triệu đồng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên phấn khởi, hăng say trong công tác.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và bầu trực tiếp ông Nguyễn Văn Phong làm chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                               Đức Thịnh