Đại hội X Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 18/7/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đây là Công đoàn cơ sở được Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh chỉ định đại hội điểm.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Ân – Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc sở; đại diện LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh, BCH CĐCS trực thuộc và 86 đại biểu.

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ qua dù vẫn còn một số hạn chế và tồn tại nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh, Cấp ủy, sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, hoạt động công đoàn luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét, khẳng định vai trò tiên phong trên mọi lĩnh vực, liên tục được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc. CĐCS Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đổi mới công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa X nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 ủy viên,  ông Nguyễn Thành Thúc tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở; bầu 07 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội V Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023.

Trần Hân