Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Báo cáo viên công đoàn

 

Sáng ngày 20/7/2017, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Báo cáo viên công đoàn định kỳ tháng 7 năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng –  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; CBCC cơ quan LĐLĐ tỉnh và 100 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức và Công đoàn ngành Trung ương.

IMG_1149

Các đại biểu được các báo cáo viên cung cấp một số thông tin về công tác tôn giáo và hoạt động của các tổ chức, phần tử lợi dụng tôn giáo ở nước ta trong thời gian gần đây; triển khai Luật Trẻ em. Qua hội nghị, các báo cáo viên công đoàn các cấp có đầy đủ thông tin để tuyên truyền, triển khai rộng rãi trong lực lượng đoàn viên tại cơ sở.

 VP LĐLĐ tỉnh