Thành lập CĐCS Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh

Ngày 29/7/2017, LĐLĐ huyện Tân Châu đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh.

Trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn.

Trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn.

Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh hiện đóng tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. CĐCS Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh có 79 đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gồm 3 thành viên, do ông Nguyễn Tấn Tài làm Chủ tịch.

Đây là CĐCS thứ hai được thành lập từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Tân Châu, nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện lên 129 CĐCS với trên 3.700 đoàn viên công đoàn. Việc thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực nhằm thu hút, tập hợp người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

                                                                                                Công Điều