Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 01/8/2017, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh về tình hình hoạt động, những khó khăn trong công tác và những kiến nghị đề xuất trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch và cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo công tác tài chính – tình hình thực hiện dự toán thu tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm; một số khó khăn trong hoạt động công tác nữ công và tình hình hoạt động của Quỹ trợ vốn tự tạo việc làm cho người lao động nghèo chi nhánh Tây Ninh (CEP).

Đại diện các Ban Tài chính, Nữ công, Tuyên giáo báo cáo một số khó khăn trong hoạt động thời gian qua, nhất là việc thất thu tài chính công đoàn, cán bộ kế toán cho công đoàn ngành, việc tiết giảm 10% chi hành chính và 10% phong trào để tập trung các nguồn lực xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới. Ngoài các kiến nghị của các ban chuyên đề, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Hồng cũng kiến nghị 5 vấn đề với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua, giải đáp các ý kiến và chỉ ra các hướng thực hiện công tác trong thời gian tới như: tập trung nguồn lực để thực hiện tốt “Năm vì lợi ích đoàn viên”; thu tài chính công đoàn; phát triển đoàn viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền thật tốt để đoàn viên, người lao động thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia tổ chức công đoàn và việc tập trung đầu tư thiết chế công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, là người đại diện thật sự cho người lao động; hướng phát triển hoạt động của quỹ CEP trong thời gian tới; môi trường sống; ký kết với các đối tác vì quyền lợi đoàn viên phải đi vào thực chất.

VP LĐLĐ tỉnh