Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn huyện Trảng Bàng năm 2017

Sáng ngày 08/8/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2017.

20170810_073629

Trong thời gian học tập 05 ngày, 123 học viên sẽ được trang bị các nội dung cơ bản như: Triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị; những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở; viết bài thu hoạch cuối khóa.

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ mới tham gia ban chấp hành  nắm được những kiến thức cơ bản về công đoàn và một số nghiệp vụ hoạt động tại cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

TẤN TRUNG