CĐCS Trung tâm y tế huyện Tân Châu đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 25/8/2017, CĐCS Trung tâm y tế huyện Tân Châu tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh, lãnh đạo Đảng ủy Trung tâm y tế huyện và 80 đại biểu đại diện cho gần 260 cán bộ, viên chức, lao động ngành y tế huyện Tân Châu.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Tân Châu hiện có 26 tổ công đoàn trực thuộc với 257 đoàn viên, trong đó nữ chiếm 73,5%. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội công đoàn đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. CĐCS Trung tâm y tế huyện Tân Châu đã tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành và của địa phương, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ cho CBCCVCLĐ. Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp không khói thuốc lá”, thực hiện “Quy chế ứng xử của cán bộ công chức viên chức ngành y tế” được 100% CBCCVCLĐ hưởng ứng tham gia, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh được nâng lên, giảm bớt phiền hà cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 9 ủy viên, ông Trần Việt Hùng  – Phó Giám đốc được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Trung tâm y tế huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                                                      Công Điều