Tặng quà cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2017 – 2018

Nhằm giúp đỡ đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhân dịp khai giảng năm học mới, sáng ngày 28/7/2017, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh tổ chức chương trình thăm, tặng tập vở cho các cháu học sinh.

Trao qua hoc sinh

Đoàn đã đến thăm hỏi, tìm hiểu đời sống đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại CĐCS Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Ban quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc; tặng 355 quyển tập cho 49 em học sinh là con em CBCCVCLĐ, bảo vệ rừng thuộc 02 đơn vị.

Đồng chí Lữ Trung Lành thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh cảm thông sâu sắc với các gia đình đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, động viên các công nhân bảo vệ rừng yên tâm công tác làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cho cánh rừng giữ mãi màu xanh.

Trần Hân