LĐLĐ tỉnh tổ chức giao ban công tác quý III/2017

Sáng ngày 12/9/2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2017. Tham dự có Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc tỉnh và ngành trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo quý III, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Các ngành, huyện, cơ sở đã báo cáo tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở, tình hình chuẩn bị đại hội công đoàn cấp trên cơ sở; việc thực hiện thu, chi tài chính công đoàn, kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên theo kế hoạch năm 2017; các đề xuất kiến nghị đối với LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Hồng trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nữ công và Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Chủ tịch Nguyễn Xuân Hồng trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nữ công và Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Đại diện các ban đã tiếp thu, giải trình các đề xuất, ý kiến của các cấp công đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã kết luận hội nghị, nhấn mạnh 2 nhiệm vụ rất quan trọng mà 3 tháng cuối năm phải đạt được là phát triển đoàn viên, thu tài chính công đoàn theo chỉ tiêu được giao và triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm như sau:

1- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -2023.

2- Phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2017 của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2017.

3- Tổ chức tổng kết 04 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội VIII Công đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2013-2018.

4- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân lao động trong đợt điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018.

5- Kiểm tra, chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh và chấm điểm phân loại công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố năm 2017.

6- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở hoàn thành theo chỉ tiêu, theo kế hoạch năm 2017. Thực hiện kế hoạch đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

7- Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

8- Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2017 và xây dựng chương trình công tác năm 2018.

 VP LĐLĐ tỉnh