Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 9/2017

Sáng ngày 20/9/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 9/2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Ánh Tuyết  –  Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và 70 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương.

IMG_075538

Các đại biểu tham dự nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia một số nội dung cơ bản Bộ Luật Hình sự số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13; triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) trong hệ thống công đoàn tỉnh Tây Ninh.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp có thêm tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Quốc Tiến