Tuyên truyền an toàn giao thông – Nỗ lực từ các cấp công đoàn

Năm 2017 là năm thực hiện đảm bảo an toàn giao thông với chủ đề “ Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” với tinh thần “ Tính mạng con người là trên hết”. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Ban ATGT tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã triển khai và phát động thi đua đến các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai như:

Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền ở khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ có đông công nhân lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phát động phong trào “ Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện văn hóa giao thông”.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của các Bộ, ngành có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông để cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, nhất là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp biết chấp hành đúng quy định. Nội dung phong trào thi đua, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến công nhân lao động tại các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Tại huyện Châu Thành, tình hình tai nạn giao thông trong năm qua đã có phần giảm hơn so với trước, trong đó có sự góp phần tích cực của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương.CDCSCQ Chau Thanh

Xác định việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có việc đảm bảo an toàn giao thông trong cán bộ, công chức và người lao động là việc làm hết sức cần thiết, Công đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền huyện Châu Thành trong năm qua đã tổ chức tốt hoạt động này. Đây là việc làm vừa nâng cao ý thức trong đoàn viên công đoàn, vừa tạo nên hình ảnh người cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành pháp luật, nhất là việc thực hiện văn hóa giao thông.

Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ở đây đều có kế hoạch và triển khai đến 11 tổ công đoàn trực thuộc. Trên cơ sở kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo đảm trật tự ATGT, Công đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền huyện Châu Thành đã đưa nội dung chấp hành pháp luật ATGT vào chương trình công tác, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chị Phạm Thị Phương Thảo – Đoàn viên công đoàn Văn phòng UBND, HĐND huyện Châu Thành chia sẻ: “Việc tuyên truyền vận động đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cán bộ, công chức, lao động tại cơ quan đồng thời nêu gương bản thân và vận động người thân trong gia đình mình cùng tham gia hưởng ứng, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện”.

 

Ông Võ Văn Vu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền huyện Châu Thành cho biết: “ Cơ quan có 98 đoàn viên công đoàn, trong năm qua đều thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông hay vi phạm pháp luật giao thông. Nội dung tuyên truyền, vận động này cũng được đưa vào tiêu chuẩn xét thi đua cho cá nhân, tập thể, các tổ công đoàn tại cơ quan đồng thời có hình thức động viên khen thưởng.

Việc tuyên truyền cho công nhân, viên chức, lao động về đảm bảo an toàn giao thông cũng được Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Thái Hòa, thuộc huyện Châu Thành hết sức quan tâm triển khai. Tại nhà máy chế biến hạt điều và sản xuất gạch xây dựng nằm trên địa bàn ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, chị Thái Thị Lài – Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “ Nhà máy có tổng số lao động là 47 người, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ở đây đã tổ chức quán triệt đầy đủ cho người lao động những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thiết thực đến việc làm và đời sống người lao động, giúp cho đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trong đó có việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông”.

Với nhận thức “ An toàn là trên hết”, bản thân chị Lưu Thị Thu Trinh – công nhân đang làm việc tại bộ phận tách vỏ lụa hạt điều thuộc Nhà máy Chế biến hạt điều Long Thái Hòa còn vận động người thân trong gia đình tham gia thực hiện. Chị nhận thấy, nếu để tai nạn giao thông xảy ra, nhẹ thì giảm năng suất lao động, nặng thì trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội hoặc có thể thiệt hại cả tính mạng.

Trước tình hình tai nạn giao thông là nỗi đau của toàn xã hội, bằng sự nỗ lực của các cấp Công đoàn trong vận động, tuyên truyền đảm bảo ATGT, nâng cao ý thức, trách nhiệm đến công nhân, viên chức, lao động; hy vọng sẽ góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quốc Tiến – Anh Quân