Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh

Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh tiến hành vào chiều ngày 30/9/2017.

Dai hoi PTDTTrong nhiệm kỳ qua, do chuyển đổi về cơ chế quản lý nên số lao động nói chung và cán bộ công đoàn nói riêng cũng biến động rất lớn, bổ sung cả Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chính vì thế mà từ năm 2014 đến nay các chỉ tiêu của doanh nghiệp đều giảm. Tuy nhiên, theo phát biểu của Giám đốc Công ty – Nguyễn Văn Thái, hiện nay hoạt động của Công ty đã đi vào ổn định, thu nhập của người lao động ngày càng tăng so với trước, các hoạt động xã hội cũng được thực hiện đầy đủ và thường xuyên hơn. Mặt khác, ông cũng đánh giá cao hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong thời gian chuyển đổi cơ chế quản lý, cán bộ và đoàn viên công đoàn luôn sát cánh cùng công ty vượt qua khó khăn, thử thách.

Đến dự và phát biểu với Đại hội, đồng chí Phan Văn Bua – Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận những kết quả hoạt động công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần khắc phục, trước mắt cần thành lập Ban Nữ công quần chúng theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sau Đại hội cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng quy chế và triển khai thực hiện, đặc biệt là thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và của doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Lê Sỹ Minh được bầu chức danh Chủ tịch và Đại hội cũng bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh.

                                                                                      Phan Bua