Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật lưu động cho công nhân lao động

Với mục đích tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật cho công nhân lao động nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về pháp luật lao động nhằm hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động và ngừng việc trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức tư vấn pháp luật lưu động cho công nhân tại nơi làm việc và khu nhà trọ. Nội dung tập trung tuyên truyền một số nội dung cơ bản trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; về chế độ và quan hệ lao động; trang bị những kỹ năng cần có để người lao động tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động và quan hệ xã hội; ổn định việc làm và cuộc sống,…

Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn pháp luật  Nguyễn Văn Nho đang tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho người lao động

Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn pháp luật  Nguyễn Văn Nho đang tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho người lao động

Trong năm 2017, đã thực hiện là 20 cuộc với 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tại khu nhà trọ, doanh nghiệp và cho cán bộ công đoàn cơ sở của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu và Thành phố Tây Ninh. Có 150 lượt câu hỏi tư vấn và nội dung của câu hỏi là các vấn đề trong cuộc sống và quan hệ lao động, riêng tại doanh nghiệp có 19 lượt câu hỏi liên quan đến quy định của doanh nghiệp, dưới sự giám sát và yêu cầu của tổ tư vấn, đại diện doanh nghiệp giải thích và trả lời trực tiếp được thỏa đáng và cam kết thực hiện những nội dung doanh nghiệp chưa áp dụng theo quy định của pháp luật về lao động; có 03 lượt câu hỏi tại khu nhà trọ công nhân có liên quan đến doanh nghiệp, tổ tư vấn liên hệ qua điện thoại, hoặc làm việc trực tiếp chủ doanh nghiệp yêu cầu xác minh giải quyết kịp thời cho người lao động, được chủ doanh nghiệp trả đủ chế độ cho người lao động với số tiền trên 250 triệu đồng.

Qua thực hiện, nhìn chung các doanh nghiệp và chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp, tổ chức và tạo điều kiện về cơ sở vật chất để tổ tư vấn pháp luật tiếp cận người lao động triển khai công tác tư vấn pháp luật, tìm hiểu các quy định của pháp luật lao động, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật góp phần ngăn ngừa các tranh chấp lao động tại doanh nghiệp.

Quốc Tiến