Hội thảo đánh giá về lao động việc làm trong thực thi Luật Bình đẳng giới theo quy định CEDAW

Trong 02 ngày 11-12/12/2017, tại Nhà khách người có công TPHCM, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đánh giá về lao động việc làm trong thực thi Luật Bình đẳng giới theo quy định CEDAW (Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ).

Đến dự có đồng chí Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ bình đẳng giới Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, đồng chí Bùi Phương Ly – cán bộ cao cấp cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền của phụ nữ tại Việt Nam và đại diện một số bộ, ngành và cơ quan trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể của các tỉnh, thành phố; các chuyên gia giới, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về bình đẳng giới tại Việt Nam.

Qua 02 ngày Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu kết quả áp dụng công cụ rà soát đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực Lao động – Việc làm từ góc độ của CEDAW; Thảo luận về khuyến nghị khảo sát đánh giá thực thi Luật Bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lao động và việc làm; Thiết chế đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng giới (trách nhiệm giải trình và cơ chế phối hợp); Đảm bảo khả năng tiếp cận và chất lượng của các cơ chế khiếu nại, xử lý vi phạm về bình đẳng giới, từ đó tiến hành thảo luận, đề xuất khuyến nghị về rà soát, đánh giá thúc đẩy thực thi Luật bình đẳng giới từ góc độ của CEDAW.

Thu Hiền