Đơn vị hưởng ứng tốt phong trào thi đua nước rút “90 ngày vượt chỉ tiêu về đích”

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh là đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị hiện có 10 công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 236 cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn đơn vị. Trong đó, gần 99% là đoàn viên công đoàn.

Với nhiệm vụ quản lý, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cây công nghiệp, thủy sản, các nhà máy công nghiệp trong tỉnh, Ban Chấp hành công đoàn công ty quan tâm và tham gia cùng chính quyền xây dựng, tổ chức vận động người lao động thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Công nhân thực hiện duy tu, nạo vét kênh mương hưởng ứng phong trào thi đua

Trong phong trào thi đua nước rút “90 ngày vượt chỉ tiêu về đích” năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức phát động trong các công đoàn bộ phận thực hiện thi đua “Duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi” phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Theo đồng chí Huỳnh Ơn – Phó Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Đợt thi đua nhằm mục đích duy trì an toàn công trình và bảo vệ tốt hệ thống kênh mương, giữ gìn thông thoáng và bảo vệ công trình trong và ngoài khu tưới điểm đã được xây dựng. Đây cũng là đợt thi đua góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của toàn đơn vị.

Ngay sau khi được phát động, các công đoàn bộ phận triển khai sâu rộng về mục tiêu và ý nghĩa của đợt thi đua để đoàn viên công đoàn và người lao động nắm rõ và thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có kiểm tra, xác định kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Qua đợt thi đua này, nhiều cá nhân và tập thể ở các tổ công đoàn được khen thưởng đạt thành tích cao trong đợt thi đua “Duy tu, bảo dưỡng công trình”. Để phong trào thi đua thật sự có ý nghĩa, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn quan tâm và tham gia cùng chính quyền xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật, đảm bảo 100% lao động có việc làm. Kết quả trong những năm qua, Công ty đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là đợt thi đua nước rút “90 ngày vượt chỉ tiêu về đích”.

Quốc Tiến