Trung tâm Y tế Bến Cầu tổ chức hội nghị CBCCVC năm 2018

Sáng ngày 17/01/2018, Trung tâm Y tế Bến Cầu tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự có ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và hơn 100 đại biểu đại diện cho 153 CBCCVCLĐ.

Trung tâm Y tế Bến Cầu hiện có 153 cán bộ từ huyện đến xã, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, Trung tâm Y tế hoạt động với chỉ tiêu 50 giường theo kế hoạch Sở Y tế giao, nhưng thực tế là 65 giường, tránh tình trạng quá tải theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 06/CT-BYT, nhằm phục vụ tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân huyện nhà.

Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngay từ đầu năm công đoàn phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ và phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm qua Trung tâm Y tế Bến Cầu đã khám và điều trị 59.728 lượt người bệnh, đạt 74,7% kế hoạch. Các trạm Y tế 9 xã, thị trấn đã khám điều trị ban đầu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Qua đó, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện.

Cùng với thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến lợi ích của CBCCVCLĐ cũng được chú trọng như: BHXH, BHYT, chế độ nâng lương, chế độ ốm đau thai sản, kịp thời thăm hỏi người thân khi ốm đau, hoạn nạn…

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ với thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hàng năm 100% CBCCVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua và đều đạt kết quả cao. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được các đoàn viên tích cực hưởng ứng, không ai vi phạm các TNXH, chính sách KHHGĐ. Phong trào văn nghệ thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và tham gia các giải đấu do UBND huyện và Công đoàn cấp trên tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế biểu dương những kết quả mà CBCCVCLĐ của Trung tâm Y tế đã đạt được trong thời gian qua và lưu ý các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo tổng kết và Nghị quyết hội nghị CBCCVCLĐ năm 2018, với tỷ lệ đạt 100%.

Tại hội nghị lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Bến Cầu đã phát động, ký kết giao ước thi đua phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2018.

Đình Tiến