Công ty cổ phần Cao su Tân Biên tổng kết năm 2017

Chiều ngày 31/01/2018, Công ty cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Đến dự có đồng chí Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam; đồng chí Trịnh Ngọc Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên; đồng chí Phan Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trương Văn Cư – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và đồng chí Đoàn Kim Chung – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Tân Biên cùng 110 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV công ty.

Lãnh đạo công ty nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017

 Trong năm 2017, Công ty hiện có diện tích vườn cây khai thác 4.353 ha, sản lượng mủ khai thác 8.249/7.750 tấn, đạt tỷ lệ 106% kế hoạch, hoàn thành sản lượng trước thời hạn 12 ngày; năng suất vườn cây đạt 1,89 tấn/ha. Tổng doanh thu 622,37 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 276 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, nộp ngân sách 58,7 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, thu nhập bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng số cán bộ, công nhân viên 1.854 người.

Để đạt được kết quả nêu trên, công ty đã đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm tăng năng suất lao động, năng suất vườn cây, áp dụng các biện pháp kích thích mủ theo qui trình, tuổi cây, dùng dây dẫn mủ đối với vườn cây cạo tận thu…góp phần đáng kể vào việc giữ sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. Song song đó, việc quan tâm đến sức khỏe, đời sống của người lao động luôn được ưu tiên hàng đầu như: trích nộp BHXH, BHYT, BHTN số tiền 28,6 tỷ đồng; bồi dưỡng độc hại, chế độ riêng cho nữ 5,7 tỷ đồng; giải quyết trợ cấp thôi việc cho 121 trường hợp với số tiền 3,3 tỷ đồng; kinh phí trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 824 triệu đồng; tổ chức bữa ăn giữa ca với kinh phí 5,6 tỷ đồng; khen thưởng đột xuất các ngày lễ, tết với số tiền 3,2 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.389 người…Nhằm động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ khai thác trong 3 tháng nước rút cuối năm, công ty đã kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc hoàn thành kế hoạch tháng và cả năm trước thời gian quy định với tổng kinh phí 198 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty trích quỹ phúc lợi tham gia công tác xã hội, từ thiện hỗ trợ địa phương với số tiền 841 triệu đồng…

Các tập thể nhận Bằng khen của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Với những kết quả nêu trên, qua Hội nghị tổng kết có 01 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Nông nghiệp – PTNT tặng Bằng khen; Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 cho tập thể công ty và tặng Bằng khen 7 tập thể, 119 cá nhân; Công đoàn ngành Cao su Việt Nam khen thưởng cho 2 tập thể, 6 cá nhân; công ty khen thưởng cho 9 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017. Dịp này, Công ty cũng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018, tiến hành bầu 8 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ theo quy định của Chính phủ.

Quốc Tiến